zaterdag 29 december 2012

Maatbh voor een klant

 Tijdens de Ladies Night in Rosmalen was er een dame naar me toegekomen om info aan te vragen voor maatwerk. Het was op die avond lekker druk, dus echt even een gezellig onderonsje ging toen niet. We hadden telefoonnummers uitgewisseld en contact gelegd met elkaar. Begin december kwam ze langs om kennis te maken en stofjes en kantje uit te zoeken en om de maten op te nemen.
Het was een hartstikke leuke ontmoeting, we hebben nog een hele poos gezellig zitten kletsen. Soms praat je met iemand en voelt het meteen vertrouwd aan, super is dat.
Ze had op de Ladies Night een luipaard print bh van mij zien liggen, die vond ze super mooi en wilde graag die bh hebben. Groter compliment kun je toch niet krijgen. Bij mijn eigen bh zitten Empeirte cups in, voor de klant hebben we gekozen voor een 3 delige horizontale cup, die stond haar mooier.

During Ladies Night in Rosmalen there was a lady who came to me to ask for information on customization. It was very busy that night, so really just a cozy chat went not. We exchanged phone numbers and contact with each other. In early December, she came to me to chose fabrics and lace to find and record the measurements.
It was an awfully nice meeting, we still have a long time nice chatting. Sometimes you talk to someone and feels immediately familiar, that's super.
She had seen my leopard print bra at the Ladies Night , which she found very nice and wanted to have that bra for herself custommade. Greater compliment you cann't get. We have opted for a 3-piece horizontal cup, which allowed her more beautiful.Chantilly lace, super zachte/soft luipaard/Leopard print lycra
 
Dit was mijn bh. This was my bra
  Dit is de bh van de klant geworden, de cups waren eerst wat te ruim, die zijn nu aangepast en de cups zaten nu goed. Ik vind deze bh aan de voorkant mooier, dan mijn eigen bh.
This is the bra of the customer, the cups were at first a bit too big, which are adjusted and the cups are fitting just fine now. I think this bra is in the front prettier than my own bra.
 Het kant is verwerkt in het voorpandje en ik heb het verwerkt over de cups en doorlaten lopen in het schouderband.
The lace is incorporated in to the bridge of the bra and I incorporated the cups and the shoulder strap.
 Dit geplisseerde schouderband is heel zacht aan de binnenkant. Ik heb nog een vrolijke strik aan beide schouderbanden gezet.
This pleated shoulder strap is very soft on the inside. I have a cheerful bow on both shoulder straps put.

 En een strik middenvoor, ik heb er bewust voor gekozen om het kant is langer te laten, het piept er zo mooi onderuit.
And a bow at center front
 In het achterpand heb ik ook nog kant verwerkt, ik vind de achterkant net zo belangrijk als de voorkant, vandaar dat ik daar ook bijna altijd iets moois probeer te verwerken.
Dit is de bh aan de binnenkant, ze wilde graag padding in de cups verwerkt hebben. Aan de binnenkant heb ik soepele powernet gebruikt. In de zijnaad is een stukje beugelband meegestikt voor de stevigheid, maar ik heb er geen balein in gedaan.


woensdag 26 december 2012

Tutorial vliesofix en start gemaakt nieuwe bustier

Afgelopen nacht heb ik een start gemaakt met een bustier voor mezelf. Ik vind het lingeriemerk Bordelle fantastisch, met name de Angela dress vind ik fasinerend om te zien, hoe die gemaakt is.
Deze keer heb me laten inspireren door dit merk.

Last night I made ​​a start with a bustier for myself. I think the lingerie brand Bordelle is fantastic, especially the Angela Dress I find it fascinating to see how it is made.
This time I was inspired by this brand.

Het is een enorm werk om alle schouderbanden te verwerken in het lijfje en er worden heel wat meters elastiek in verwerkt, maar het ziet er spectaculaar uit! Dat wordt dus nog vervolgd, elke dag een beetje, dan komt het vanzelf af. Ik ben nu nog aan het bepalen, hoe lang de bustier moet gaan worden. Het passen was best lastig, omdat er zoveel bandjes opgestikt zijn, moet je dus voor elk bandje bepalen hoelang die gaat worden  en hoe strak deze moet komen zitten, het mag van mij corrigeren, maar niet aftekenen. In de zijnaad heb ik beugelband gebruikt om daar het bandje op het stikken, later komen er baleinen in, maar het hoeft niet. Middenvoor is ook beugelband verwerkt, wrs komen er nog op meer plaatsen bevestigingspunten waar beugelband verwerkt wordt. Ook in beugelband heb je verschillende soorten, je hebt van dat pluizig beugelband, dat is heel zacht, maar gaat ook snel kapot, dus dat gebruik ik nooit. Hetgene wat wel vaak door mij gebruikt wordt is rondgeweven beugelband dit is heel handig om te verwerken in de cups, voor baleinen gebruik ik recht geweven beugelband, dat kun je hier en hier kopen.

It's a huge job to process all straps in the body and there are many meters elastic processes, but it looks spectacularI'm still deciding how long the bustier should become. The fit is tricky because there are so many bands to sewn on, you have to determine how long each band has going to be and how it should fit, it may give a little correction. In the side seam, I used to wireband (I don't know if I used the right name for it) to stitch the strap on. In the Center Front there is also an extra wireband processed, perhaps I must use some more places to proces wireband.

De horizontale cups voor de balconette heb ik deze keer een andere vorm gegeven. Zoals je kunt zien in de bovencup is het stukje aan de okselkant heel smal, het geeft dan net een andere look.

The horizontal cups for this balcony have a different shape. As you can see in the upper cup there is the piece on the armpit side very narrow, it just gives a different look.

Voor de cups heb ik een te gek stofje gebruikt, dit stofje is rechtstreeks op de padding geplakt met behulp van vliesofix. Met dit stofje ging hartstikke goed.

For the cups I have a lipstick fabric used, this fabric is glued directly onto the padding using vliesofix. This fabric was awfully good.

 Leg onder je vliesofix een oude handdoek, speld de padding op de vliesofix en knip de vorm uit, draai de padding om naar de handdoek en strijk op het papier de padding vast. Let goed op, dat je de padding goed op de vliesofix legt voor de linkse en rechtse cup.
Put a towel under your vliesofix, pin the padding on the vliesofix and cut the shape out, turn the padding to the towel and iron it on the paper the padding fixed. Pay attention, that you have the padding well vliesofix provides for the left and right cup.
 strijk de vliesofix goed vast, totdat het niet meer loslaat op de padding
ironing the vliesofix firmly, until it no longer release the padding
 ik gebruik geen stoom, eigenlijk kun je voor dit soort plakkerige klusjes het beste een oud strijkijzer gebruiken, gelukkig bestaat er strijkijzer reiniger. :D
I do not use steam, basically you for this kind of sticky chores is best to use an old iron, fortunately there is iron cleaner
 Nadat de padding goed is afgekoeld, kun je het papier eenvoudig verwijderen.
After the padding is properly cooled, you can easily remove the paper.
 Knip een stukje stof af en leg de patroondelen met de plaklaag op de verkeerde kant van de stof. Strijk even op de padding zodat de stof al vastgeplakt zit, dan kun je het geheel makkelijker draaien.
Cut a piece of fabric and lay the pattern pieces with the adhesive layer on the wrong side of the fabric. Ironing just the padding so that the fabric already glued, you can easily turn the whole.
 Knip de overtollige stof weg en de padding is nu gebruiksklaar. Voor het beste resultaat kun je het de padding een dag laten liggen voordat je deze gaat gebruiken
Trim the excess fabric and the padding is now ready for use. For best results, you can leave the padding one day before you start using
 


zaterdag 22 december 2012

VerjaardagscadeauVoor mijn peettante haar verjaardag heb ik een set gemaakt, ze was een poosje geleden bij me langs gekomen om haar maten op te nemen. Ik kreeg cart blanche met de stofjes en kantjes, dat is natuurlijk het allerleukste. Ze heeft me gevraagd om 2 bh's voor haar te maken.
Haar eerste bh is inmiddels klaar, het is een zwart-witte (mille fleurs printje) bh geworden met rode accenten. Ik heb een hele gave applicatie gebruikt in het middenvoorpand. De cups zijn van een patroon van Merckwaerdigh, ik heb mijn eigen romp gebruikt, we hebben dezelfde maat.
Voor mijn tante zijn de cups helemaal gevoerd met padding en ik heb voor mezelf een bh met gedeeltelijke paddingvoering gemaakt, alleen de ondercup. Ik dacht dat ik voor mezelf een grotere cup nodig had...mijn bh was iets te groot geworden, ik heb het nog kunnen corrigeren. Ik werk de laatste tijd veel met niet rekkende materialen, dan valt de cup vaak iets anders uit.
De set is afgezet met rode picot, dat geeft net een beetje extra pit.

Hele fijne feestdagen en een gezond en creatief 2013

For my godmother's birthday, I made ​​this set, it was a while ago to see me come to her measurements to record. I got cart blanche with the fabrics and lace, which is of course the most fun. She asked me to make two bras for her.
Her first bra has finished, I used a black and white (mille fleurs PCB) bra become with red accents. I have used a very cool application used in the center front. The cups are a pattern of Merckwaerdigh, I used my own body, we have the same size.
For my aunt the cups are fully lined with padding and I got myself a bra with padding lining partially made​​, only the lower cup. I thought myself a larger cup needed ... my bracups are too big, It is corrected now. I work a lot lately with non stretchy materials, then the cup is often something different.
The set is trimmed with red picot, for a little extra spicy look.

Have a Merry Christmas and a healty, creative 2013

dinsdag 20 november 2012

bh met een verstelbaar/verwisselbaar achterpand

De laatste weken ben ik in de weer geweest met het naaien van lingerie voor de Ladies Night in de Kentering te Rosmalen. Ik wilde iets speciaals ontwerpen en denk dat het gelukt is. Het ontwerp is een balconette bh gevoerd met padding. Deze bh kan uit elkaar gehaald worden, het achterpand kan eraf gehaald worden en vervangen worden door een ander achterpand, of je gebruikt het achterpand en vervangt met een ander voorpand voor een andere look. Helaas was de tijd te kort om nog een ander voorpand te maken, misschien morgen nog....
The last few weeks I have been busy with sewing lingerie for ladies night in De Kentering in Rosmalen. I wanted something special to designs and think it worked. The design is a balconette bra lined with padding. This bra can be taken apart, the back can be removed and replaced by another back, or use the back and replace with another front for a different look. Unfortunately the time was too short to yet another front to make, perhaps tomorrow ....


 

In het hoekje van de bovencup is een stukje Chantilly kant verwerkt om de cup een nog sjiekere uitstraling te geven. Tevens is dit voorpandje voorzien van wat blingbling.
In the corner of the upper cup is a piece Chantilly lace processed to the cup an even classier look. Also is this little building with some bling.


Ik ben op zoek gegaan naar een zwarte sluiting met zilveren haakjes voor de look. Zoals je hier kunt zien sluit de bh aan de zijkanten. I went looking for a black cap with silver hooks for the look. As you can see here close the bra on the sides.
 Dit achterpand is verstelbaar in lengte, je kunt deze achterkant dus gebruiken voor omvang 70-75-80cm, er zijn meerdere voorpanden gemaakt in verschillende cupmaten 80B-85B-90B-95B-100B. Ook nog een breder rugpand die in omvang verstelbaar is in: 80-85-90cm.
Mocht het nog lukken, dan probeer ik ook nog een voorbeeld mee te nemen met een andere soort cup, die ook te gebruiken is bij deze rugpanden. De schouderbanden zijn gewoon te dragen of met gekruiste bandjes.  Deze rugpanden zijn stevig genoeg om als basis voor een strapless bh te gebruiken. Dergelijke bh is ook in de planning. Nog genoeg te doen dus. :)

The back is adjustable in length, you can back so use size 70 to 75-80cm, there are several fronts made ​​in different cup sizes 80B-85B-90B-95B-100B. Also a wider back that is adjustable in size: 80-85-90cm.
If it is successful, then I try to take another example with a different kind of cup, which can also be used with this rugpanden. The shoulder straps are simply wear or with crossed straps. These rugpanden are sturdy enough to serve as a basis for a strapless bra to use. Such bra is also in the planning. Enough to do so. :)
Deze voorkant heeft geen bling daar komt een andere mooie versiering op. Mormel doet zijn best om zich te verstoppen voor de camera, maar ik had hem toch weer betrapt. Dit achterpand is gemaakt van stevige mesh, er zijn 3 baleinen in het achterpand verwerkt, deze is niet verstelbaar maar wel weer vervangbaar door onderstaand achterpand met hele smalle bandjes. Het maken van de achterpand zat bijna net zoveel tijd in als een een voorpand. Ik ben benieuwd welk van deze drie achterpanden jullie favoriet is.
This front has no bling here comes another beautiful decoration on. My little cat does his best to hide for the camera, but I had caught him yet again. The back is made of firm mesh, there are three ribs in the back processed, it is not adjustable but again replaceable by following back with very narrow straps, doesn't that look atractive too. Making the back was almost as much time as a pledge. I am wondering which of these three back parts are your favorite.
Deze slip gaat ook nog mee, een transparte lycra met een magenta polkadot en chantilly kant. De strings zijn bijna klaar, die moeten nog worden voorzien van elastiek aan de bovenrand en een mooie applicatie.
These panties made of a transparte lycra with a magenta polkadot and chantilly lace. The G-strings are almost finished, which must still be provided with elastic at the top and a nice application.
 

vrijdag 2 november 2012

Nieuwe ontwerpen slipjes

Deze week heb ik slips ontworpen, ze zijn voor de verkoop op de Ladies Night in de Kentering.
Ben eerst begonnen met mijn eigen maat, om de pasvorm te controleren. Ze zitten heerlijk, de stofjes zijn een soepele kwaliteit.

Deze eerste slip heb ik gemaakt van een te gekke lipstick print in combinatie met een brandweer rode mesh. De lipstick print en het elastiek heb ik bij Lijfgoed gekocht en de rode mesh in Weesp bij een groothandel.


Ik blijf verliefd op deze zebra mesh, deze keer heb ik slip gemaakt met een ondeugend achterwerk.


 


 Dit ontwerp ga ik niet uitvoeren, het is te bewerkelijk en te druk geworden, ik heb hem lekker voor mezelf gehouden, de pasvorm is perfect.

Komende dagen worden de eerste twee slips in de maten XS t/m XL gemaakt. Ik heb nog meer plannen, maar moet as dinsdag aan mijn rug behandeld worden, dus hoplijk kan ik na een week weer verder. Gelukkig kan ik dit weekend nog redelijk wat doen.

Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. :)

donderdag 25 oktober 2012

21 november Ladies Night in the Kentering te Rosmalen

Woensdag 21 november gaat het gebeuren, dan sta ik met een stand op de Ladies Night in De Kentering te Rosmalen. Meer dan 35 standhouders en gratis entree.
Ik heb er heel erg veel zin in. De voorpret door mooie lingerie te maken in verschillende maten, stofjes uitkiezen, nadenken over ontwerpen, patronen maken in verschillende maten. Heeel veel werk, maar zo leuk om te doen. Gelukkig had ik nog een aantal basispatronen liggen, die ik kan gebruiken. Mijn collectie begint al een beetje vorm te krijgen, ik heb nieuw elastiek besteld, dus kan nog niet alles afmaken. De bustiers zitten al in elkaar maten XS t/m XL, ze moeten dus nog afgewerkt worden.

Voor mijn operatie aan mijn voet was ik begonnen aan een wedstrijdbikini voor Roxanne. We waren bijna klaar, maar helaas is het project stopgezet, wegens persoonlijke omstandigheden van Roxanne. Ik leef erg met haar mee.

Lichamelijk gaat het iets minder, als ik om de dag iets doe, dan kom ik er ook. Eind september is er een mortons neuroom verwijderd uit mijn voet, dit zou in de loop van de tijd pijnreductie moeten gaan opleveren. Dat gaat al best goed, het lopen gaat steeds beter.

Mijn rug wordt 6 november behandeld, er worden dan een aantal facetgewrichtjes behandeld, dat zou pijnvermindering in mijn bil moeten gaan opleveren. Vandaag is er een proefbehandeling uitgevoerd, er werden op 3 verschillende plaatsen in de onderrug pinnetjes in de rug geplaatst en middels stroomstootjes werd er bepaald of de juiste gewrichtjes werden behandeld.De anesthesist had de juiste plaatsen te pakken en heeft verdoving ingespoten. Ik moest een half uurtje wat oefeningen doen en dingen doen, om pijn op te wekken. Het resultaat was, dat ik praktisch geen pijn meer voelde, was dus verrukt van het resultaat. Ik heb met de arts het resultaatr besproken en gevraagd of hij nog 1 niveau verder zou kunnen zakken, omdat ik geen last bovenin de onderrugAls dat weer achter de rug is, kan ik er weer een poos tegen. Laatste keer, dat ik deze behandeling heb gehad is in 2008 geweest.
Daar heb ik toch best lang baat bij gehad. Met een beetje geluk, gaat de behandeling weer lang mee. Ik ben nu aan het leren om eerder mijn grenzen aan te geven, dus eerder aan de bel te trekken. :-)zondag 30 september 2012

herenlingerie


Afgelopen jaar heb ik me bezig gehouden met het ontwerpen van slips voor heren. Geen gewone herenslips, maar heuse lingerie van zijde. Best een lastige stof om mee te werken maar het is zo'n sjiek materiaal.

Daar durfde ik eerst niet aan te beginnen, omdat ik meer ervaring met dameslingerie heb, maar het is gewoon fantastisch om te mogen maken. De enthousiaste reacties die je ervoor terug krijgt. Deze lingerie is niet in de winkel krijgen, maar wel bij mij te bestellen. Middels een maattabel krijg ik de maten door en maak ik deze Lingerie voor heren op maat. Er hoeft niemand langs te komen om op te meten, in de praktijk blijkt het op deze manier prima te gaan.

Ik moet nog een herenpaspop aan gaan schaffen om de herenlingerie op te tonen.
Rozenjurkje

Ik heb de smaak weer te pakken, ben volop bezig met patronen te tekenen. Samen met behulp van mijn vriendin Renate, die me ontzettend goed h...