zondag 18 juli 2010

bh haltertopje "Open your Eyes"

Gisteren hadden we een erg leuk feestje, ik wilde daar een topje voor maken, omdat het in een grote tent gehouden werd, wilde ik niet te warm gekleed gaan. Ik vind het erg leuk om mijn lingerie te verweven met bovenkleding. Het moest weer een top worden met een ingebouwde bh en cups van padding. Deze padding is niet rekbaar en niet dik. Ik heb het voorpand klokkend laten vallen, omdat ik graag mijn buik wil camoufleren. Het patroon heb ik zelf getekend, ik heb hier verschillende patronen van mijn lingeriecursussen voor gebruikt om het patroon te maken. Het voorbeeld van mijn bhhemdje en een voorbeeld van Marjan voor een bh met 1 cup. Ook heb ik in het boek van Merckwaerdigh gekeken, hoe de vertikale cups getekend moesten worden. Dus een mix van grondpatroon, die ik bij Marjan heb geleerd en Merckwaerdigh.
 De zijcup heb ik doorlaten lopen in de halter en verstevigd met mesh aan de binnenkant.
Het elastiek heb ik met de elastiekvoet van de lockmachine aangezet, omdat ik een beetje in tijdnood zat. Ik had de spanning voor het elastiek iets losser moeten laten. Het elastiek zit er strak in, maar past allemaal nog wel.
Yesterday we had a fun party, I wanted to make for a top because it was held in a tent, I did not want to dress warmly. It was again a top with a built-in bra and padding. This padding is not elastic and not so thick. I have the front gurgling dropped, because I like to disguise my belly. The pattern I have self-signed, I have different patterns of my lingerie courses used to make the pattern. The example of my bra top and an example of Marjan for a bra with one cup. I also looked in the book of Merckwaerdigh, how to sign the vertical cup. So a mix of basic pattern, which I have learned in my lingerie course and the book of Merckwaerdigh.

The sitecup, I run through the halter and reinforced with mesh on the inside.
The rubber band I have stitched with the elastic base of the machine lock turned, because I have to rush a bit Sat I had the tension of the elastic to loosen them. The rubber band is tight in there, but still fits all.
Mv is wat wijder dan het bhgedeelte en ik heb mijn vouw niet laten vervallen, maar gebruikt om ruimte in het voorpand te krijgen. Ik heb het in een plooi gelegd en zo met ronding van de cups meegestikt. (hoop dat het te zien is)
The frontsite is a bit wider than the bra and my folding is used to lapse, but used the space in front to gain. I've put in a fold and thus with curvature of the sewn cups. (I hope you can see it)


Hier nog een aanzicht van de zijkanten. Ik heb elastiek met lusjes gebruikt, omdat ik satijnband wilde weven. Here is a view of the sides. I have used elastic tabs, because I wanted to weave satin band.

Een paar weken geleden had ik al een proef gemaakt met deze vertikale cups, daar was de verhouding niet goed van. Ik heb toen de romp bewaard, om mijn nieuw cups in te kunnen passen. Sannalin en Tina hebben hier een keer een stukje over geschreven. Erg handig. Je hoeft zo alleen de cup in elkaar te stikken. Ik stik deze cups dan met een lange stiksteek (6) vast aan de romp, alleen in het okselgeelte zit dan geen elastiek.
A few weeks ago I had a test made with this vertical cups, since the ratio was not good. I then kept the body, to my new cups to fit. Sannalin and Tina have here once a piece of writing. Very useful. You do so only to choke the cup together. I then sew cups with a long stitch (6) attached to the fuselage.

Paddingcups maken

Uitknippen van de bovenstof
Cut the top fabric
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verschil van het patroon voor de padding en normale stof, bij de padding wordt alleen naad getekend waar het beugelband komt. Difference from the normal pattern for the fabric and padding, the padding is only signed seam where the belt clip is.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linker en rechter patronen van padding. De padding heb ik gekocht bij Naaicentrum de Speld en is niet rekkend. Patterns of left and right padding. The padding I bought at the Sewing Center Pin and is not stretching.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik stik de padding aan elkaar met een zigzag van breedte 6 en steeklengte 3
stitch together with the padding of a zigzag stitch length 3 and width 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De padding leg je tegen elkaar en stik je vast, je kunt ook een reepje charmeuse meestikken. (dat leg je er dan onder) The padding you put together and lock you down.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo ziet de paddingcup eruit als hij aan elkaar gestikt is.
This is what the paddingcup looks like, when its is stitched together.
Hier stik de cups van stof aan elkaar. Ik heb de buitenste cup verstevigd met mesh, omdat het een haltertop wordt. (ik hecht deze draden niet af en knip de draden ook niet af. This is what the paddingcup like he has stitched together. Here the cups of stitching fabric together. I have the outer cup reinforced with mesh, because it is a halter. (I attach the wires, and cut the wires are not going.
De naad vouw ik openen en stik ik door met een stiksteek lengte 4. Ik hecht de draden niet af, omdat ik de naad nog even doorschuif met mijn vingers, dat zie je verder op. I fold the seam open and stitch me through with a stitch length 4. I attach the leads, because I have just seam by sliding my fingers that you see further.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier keer ben ik aan het einde en stik ik een paar steken en ga weer verder met de ander naad doorstikken.
This time I'm at the end and stitch me a couple of stabbing and start over with the other seam topstitching. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klaar met stikken, ik hecht niets af en laat de draden lang. Ready to stitch, I attach no and leave the long wires. 

Ik schuif met mijn vingers over de gestikte naden, draden trekken nu niet meer.
I slide my fingers over the seams, pulling wires anymore.

De naden moeten nog een stuk afgeknipt worden, dit voor de ronding in de cup. Seams should be cut off another piece, this is the rounding in the cup.
Opletten, dat je de naad niet te kort afknipt! Dan knip je in je stiksel of je knipt een gat in je stof.Careful that you do not seam too short afknipt! Then you cut into your stitching or you cut a hole in your dust.

Resultaat na het afknippen. Result after cutting of the seam.

Ik leg nu de stof op de padding. Now I lay the fabric on the padding.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik speld de cups nu vast aan de padding. Alleen aan de onderrand waar het beugelband komt, omdat ik dit gedeelte vaststik met de lockmachine. I pin the cups are attached to the padding. Only the bottom bracket where the link is because I choke down this part of the serger.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier heb ik de cup en padding aan de onderkant met de lockmachine vastgestikt. Je kunt het ook met een stikkende zigzag doen. Voordeel van de lockmachine vind ik het transport. De stof wordt niet zo opgerekt. Here I have the cup and padding on the bottom with overlock machine sewn. You could also do with a choking zigzag. Advantage of the serger I transport. The fabric is not stretched.

Binnenkant na afwerken met de lockmachine. Inside after finishing with the serger.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De padding en stof rijg ik nu vast met rijggaren aan de bovenkant van de cup en okselkant.
Hier komt later het elastiek langsgestikt. Het elastiek leg ik zo dichtmogelijk tegen de padding aan.
(Aan de bovenkant op de stof, net boven het rijgdraad) The padding and fabric thread I now fixed with tacking thread at the top of the cup and underarm side. This comes after the long stitched elastic. I put the rubber band closest to the padding on. (At the top of the fabric, just above the tacking cotton)
Hier de binnenkant. Here is the inside.
 

Ik stik eerst het elastiek vlak langs het picotrandje met een zigzag van 2 bij 2, daana keer ik het elastiek naar de binnenkant en stik het dan met een stikkende zagzag lengte 1,5 bij breedte 6 door. Je kunt ook een klein zigzagsteekje gebruiken 2 bij 2, dat is naar eigen smaak. 
I first stitch picot elastic flat along the edge with a zigzag of 2 by 2, once I Than the elastic to the inside and stitch it with a choking zagzag length 1.5 in width by 6. You can also use a small zigzag stitch 2 by 2, that is to taste
Dit is het uiteindelijke resultaat. This is the final result.

donderdag 8 juli 2010

Tuniek en paarse bikini

Dit zomers weer nodigt erg uit om luchtige tunieken en badkleding te maken.
Uit mijn hamstervoorraad had ik dit stofje genomen om een tuniek van te maken. Het patroon komt uit een la mia boutique, het is eigenlijk een jurk, maar heb het patroon korter gemaakt. De mouwen en het tussenpandje heb ik van kant gemaakt, het kant is in dezelfde kleuren als het stofje.
Ik had al eerder een bijpassende bh en slip gemaakt.

This summer weather invites really looking to make airy tunics and swimwear.

From my hamster stock I had this fabric for a tunic made of it. The pattern comes from a la mia boutique, it's actually a dress, but I shortened the pattern. The sleeves and the little building I made of lace, the lace in the same color as the fabric. The bra en panties are made earlier.


Deze paarse bikini met diagonale cup, heb ik een tijd geleden al gemaakt. Ik heb de cups iets te spits getekend. Dat heb ik in het patroon al aangepast. Het patroon komt uit mijn lingeriecursus II.
De bikinislip heeft Sannalin uitgelegd, hoe het getekend moet worden. Ik heb eerst een normale slip getekend, aan de zijkanten heb ik een stuk (3cm voor en achter) afgehaald, schuin opgetekend. Aan de bovenkant van de slip heb ik ook 3 cm voor en achter afgehaald. Voor het strikgedeelte heb ik 2 repen van 8 cm gemaakt en uiteindelijk spits toelaten lopen. Deze repen heb ik aan het voor en achterpand gestikt. Ik heb alleen elastiek in het beengedeelte verwerkt. Het broekje is ook gevoerd.

This purple bikini with diagonal cup, I made a while ago. I have something to tip the cups drawn. I have already changed the pattern. The pattern is from my lingerie course II.
The bikini slip Sannalin has explained how it should be signed. I started with a normal slip signed on the side I have a piece (3cm front and rear) removed, obliquely recorded. At the top of the slip I have 3 cm front and rear removed. For the bow section I made 2 strips of 8 cm and ultimately allow striker walk. These bars have I stitched the front and back piece. I only used elastic in the leg section.

Rozenjurkje

Ik heb de smaak weer te pakken, ben volop bezig met patronen te tekenen. Samen met behulp van mijn vriendin Renate, die me ontzettend goed h...