zaterdag 29 december 2012

Maatbh voor een klant

 Tijdens de Ladies Night in Rosmalen was er een dame naar me toegekomen om info aan te vragen voor maatwerk. Het was op die avond lekker druk, dus echt even een gezellig onderonsje ging toen niet. We hadden telefoonnummers uitgewisseld en contact gelegd met elkaar. Begin december kwam ze langs om kennis te maken en stofjes en kantje uit te zoeken en om de maten op te nemen.
Het was een hartstikke leuke ontmoeting, we hebben nog een hele poos gezellig zitten kletsen. Soms praat je met iemand en voelt het meteen vertrouwd aan, super is dat.
Ze had op de Ladies Night een luipaard print bh van mij zien liggen, die vond ze super mooi en wilde graag die bh hebben. Groter compliment kun je toch niet krijgen. Bij mijn eigen bh zitten Empeirte cups in, voor de klant hebben we gekozen voor een 3 delige horizontale cup, die stond haar mooier.

During Ladies Night in Rosmalen there was a lady who came to me to ask for information on customization. It was very busy that night, so really just a cozy chat went not. We exchanged phone numbers and contact with each other. In early December, she came to me to chose fabrics and lace to find and record the measurements.
It was an awfully nice meeting, we still have a long time nice chatting. Sometimes you talk to someone and feels immediately familiar, that's super.
She had seen my leopard print bra at the Ladies Night , which she found very nice and wanted to have that bra for herself custommade. Greater compliment you cann't get. We have opted for a 3-piece horizontal cup, which allowed her more beautiful.Chantilly lace, super zachte/soft luipaard/Leopard print lycra
 
Dit was mijn bh. This was my bra
  Dit is de bh van de klant geworden, de cups waren eerst wat te ruim, die zijn nu aangepast en de cups zaten nu goed. Ik vind deze bh aan de voorkant mooier, dan mijn eigen bh.
This is the bra of the customer, the cups were at first a bit too big, which are adjusted and the cups are fitting just fine now. I think this bra is in the front prettier than my own bra.
 Het kant is verwerkt in het voorpandje en ik heb het verwerkt over de cups en doorlaten lopen in het schouderband.
The lace is incorporated in to the bridge of the bra and I incorporated the cups and the shoulder strap.
 Dit geplisseerde schouderband is heel zacht aan de binnenkant. Ik heb nog een vrolijke strik aan beide schouderbanden gezet.
This pleated shoulder strap is very soft on the inside. I have a cheerful bow on both shoulder straps put.

 En een strik middenvoor, ik heb er bewust voor gekozen om het kant is langer te laten, het piept er zo mooi onderuit.
And a bow at center front
 In het achterpand heb ik ook nog kant verwerkt, ik vind de achterkant net zo belangrijk als de voorkant, vandaar dat ik daar ook bijna altijd iets moois probeer te verwerken.
Dit is de bh aan de binnenkant, ze wilde graag padding in de cups verwerkt hebben. Aan de binnenkant heb ik soepele powernet gebruikt. In de zijnaad is een stukje beugelband meegestikt voor de stevigheid, maar ik heb er geen balein in gedaan.


woensdag 26 december 2012

Tutorial vliesofix en start gemaakt nieuwe bustier

Afgelopen nacht heb ik een start gemaakt met een bustier voor mezelf. Ik vind het lingeriemerk Bordelle fantastisch, met name de Angela dress vind ik fasinerend om te zien, hoe die gemaakt is.
Deze keer heb me laten inspireren door dit merk.

Last night I made ​​a start with a bustier for myself. I think the lingerie brand Bordelle is fantastic, especially the Angela Dress I find it fascinating to see how it is made.
This time I was inspired by this brand.

Het is een enorm werk om alle schouderbanden te verwerken in het lijfje en er worden heel wat meters elastiek in verwerkt, maar het ziet er spectaculaar uit! Dat wordt dus nog vervolgd, elke dag een beetje, dan komt het vanzelf af. Ik ben nu nog aan het bepalen, hoe lang de bustier moet gaan worden. Het passen was best lastig, omdat er zoveel bandjes opgestikt zijn, moet je dus voor elk bandje bepalen hoelang die gaat worden  en hoe strak deze moet komen zitten, het mag van mij corrigeren, maar niet aftekenen. In de zijnaad heb ik beugelband gebruikt om daar het bandje op het stikken, later komen er baleinen in, maar het hoeft niet. Middenvoor is ook beugelband verwerkt, wrs komen er nog op meer plaatsen bevestigingspunten waar beugelband verwerkt wordt. Ook in beugelband heb je verschillende soorten, je hebt van dat pluizig beugelband, dat is heel zacht, maar gaat ook snel kapot, dus dat gebruik ik nooit. Hetgene wat wel vaak door mij gebruikt wordt is rondgeweven beugelband dit is heel handig om te verwerken in de cups, voor baleinen gebruik ik recht geweven beugelband, dat kun je hier en hier kopen.

It's a huge job to process all straps in the body and there are many meters elastic processes, but it looks spectacularI'm still deciding how long the bustier should become. The fit is tricky because there are so many bands to sewn on, you have to determine how long each band has going to be and how it should fit, it may give a little correction. In the side seam, I used to wireband (I don't know if I used the right name for it) to stitch the strap on. In the Center Front there is also an extra wireband processed, perhaps I must use some more places to proces wireband.

De horizontale cups voor de balconette heb ik deze keer een andere vorm gegeven. Zoals je kunt zien in de bovencup is het stukje aan de okselkant heel smal, het geeft dan net een andere look.

The horizontal cups for this balcony have a different shape. As you can see in the upper cup there is the piece on the armpit side very narrow, it just gives a different look.

Voor de cups heb ik een te gek stofje gebruikt, dit stofje is rechtstreeks op de padding geplakt met behulp van vliesofix. Met dit stofje ging hartstikke goed.

For the cups I have a lipstick fabric used, this fabric is glued directly onto the padding using vliesofix. This fabric was awfully good.

 Leg onder je vliesofix een oude handdoek, speld de padding op de vliesofix en knip de vorm uit, draai de padding om naar de handdoek en strijk op het papier de padding vast. Let goed op, dat je de padding goed op de vliesofix legt voor de linkse en rechtse cup.
Put a towel under your vliesofix, pin the padding on the vliesofix and cut the shape out, turn the padding to the towel and iron it on the paper the padding fixed. Pay attention, that you have the padding well vliesofix provides for the left and right cup.
 strijk de vliesofix goed vast, totdat het niet meer loslaat op de padding
ironing the vliesofix firmly, until it no longer release the padding
 ik gebruik geen stoom, eigenlijk kun je voor dit soort plakkerige klusjes het beste een oud strijkijzer gebruiken, gelukkig bestaat er strijkijzer reiniger. :D
I do not use steam, basically you for this kind of sticky chores is best to use an old iron, fortunately there is iron cleaner
 Nadat de padding goed is afgekoeld, kun je het papier eenvoudig verwijderen.
After the padding is properly cooled, you can easily remove the paper.
 Knip een stukje stof af en leg de patroondelen met de plaklaag op de verkeerde kant van de stof. Strijk even op de padding zodat de stof al vastgeplakt zit, dan kun je het geheel makkelijker draaien.
Cut a piece of fabric and lay the pattern pieces with the adhesive layer on the wrong side of the fabric. Ironing just the padding so that the fabric already glued, you can easily turn the whole.
 Knip de overtollige stof weg en de padding is nu gebruiksklaar. Voor het beste resultaat kun je het de padding een dag laten liggen voordat je deze gaat gebruiken
Trim the excess fabric and the padding is now ready for use. For best results, you can leave the padding one day before you start using
 


zaterdag 22 december 2012

VerjaardagscadeauVoor mijn peettante haar verjaardag heb ik een set gemaakt, ze was een poosje geleden bij me langs gekomen om haar maten op te nemen. Ik kreeg cart blanche met de stofjes en kantjes, dat is natuurlijk het allerleukste. Ze heeft me gevraagd om 2 bh's voor haar te maken.
Haar eerste bh is inmiddels klaar, het is een zwart-witte (mille fleurs printje) bh geworden met rode accenten. Ik heb een hele gave applicatie gebruikt in het middenvoorpand. De cups zijn van een patroon van Merckwaerdigh, ik heb mijn eigen romp gebruikt, we hebben dezelfde maat.
Voor mijn tante zijn de cups helemaal gevoerd met padding en ik heb voor mezelf een bh met gedeeltelijke paddingvoering gemaakt, alleen de ondercup. Ik dacht dat ik voor mezelf een grotere cup nodig had...mijn bh was iets te groot geworden, ik heb het nog kunnen corrigeren. Ik werk de laatste tijd veel met niet rekkende materialen, dan valt de cup vaak iets anders uit.
De set is afgezet met rode picot, dat geeft net een beetje extra pit.

Hele fijne feestdagen en een gezond en creatief 2013

For my godmother's birthday, I made ​​this set, it was a while ago to see me come to her measurements to record. I got cart blanche with the fabrics and lace, which is of course the most fun. She asked me to make two bras for her.
Her first bra has finished, I used a black and white (mille fleurs PCB) bra become with red accents. I have used a very cool application used in the center front. The cups are a pattern of Merckwaerdigh, I used my own body, we have the same size.
For my aunt the cups are fully lined with padding and I got myself a bra with padding lining partially made​​, only the lower cup. I thought myself a larger cup needed ... my bracups are too big, It is corrected now. I work a lot lately with non stretchy materials, then the cup is often something different.
The set is trimmed with red picot, for a little extra spicy look.

Have a Merry Christmas and a healty, creative 2013

Rozenjurkje

Ik heb de smaak weer te pakken, ben volop bezig met patronen te tekenen. Samen met behulp van mijn vriendin Renate, die me ontzettend goed h...